Hari Suai Mesra Murid Baharu Tingkatan 1 dan Peralihan 2015

Tarikh      :   27 Disember 2014

Hari          :   Sabtu

Masa        :   7.30 pagi – 11.00 pagi

Tempat    :   Dewan Dato’ Haji Ismail Hashim