Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan VLE dan ICT 2015

Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan VLE dan ICT 2015

Pada tahun ini, Unit Pembestarian Sekolah telah mengadakan 3 pertandingan untuk warga guru, iaitu Pertanding Penghasilan Site Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan VLE 1BestariNet, Pertandingan Membina Site Mata Pelajaran Frog VLE, dan Pertandingan Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2015.
Untuk Pertanding Penghasilan Site Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan VLE 1BestariNet dan Pertandingan Membina Site Mata Pelajaran Frog VLE 2015, sebanyak 13 hadiah disediakan untuk setiap pertandingan. Sementara untuk Pertandingan Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2015, 19 hadiah disediakan. Kesemua pemenang juga diberi Sijil Pencapaian.