Digital Educational Learning Initiative Malaysia (DELIMa)

Digital Educational Learning Initiative Malaysia (DELIMa)

Platform pembelajaran DELIMa KPM

Apakah sebenarnya DELIMa? Adakah ia merupakan platform baharu pembelajaran digital KPM?. Baik, mari kita kenali apa itu DELIMa berdasarkan pemahaman saya setelah mengikuti acara pelancaran sebentar tadi.

1. Penjenamaan semula platform MOE Digital Learning

DELIMa merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ia merupakan penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang dibangunkan oleh KPM pasca Frog VLE.

DELIMa merupakan platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pendidik dan juga pelajar untuk belajar secara dalam talian.

Acara pelancaran yang disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Habibah Abdul Rahim

2. Diakses menggunakan akaun Google sedia ada

Sepertimana MOE Digital Learning, DELIMa masih menggunakan platform yang sama iaitu halaman Google Sites sebagai tapak asas bagi platform ini. Oleh itu, guru dan pelajar boleh mengakses platform DELIMa menggunakan e-mel MOE Digital Learning (DL) yang telah dibekalkan sebelum ini.

Platform ini mengekalkan reka bentuk antaramuka sedia ada, cuma ia membawakan beberapa menu tambahan serta penampilan logo baharu DELIMa.

3. Disokong tiga rakan strategik utama: Google, Microsoft dan Apple

Google menerusi Google for Education, Microsoft menerusi Microsoft Education dan Apple menerusi Apple Education menjalankan pelbagai program untuk pendidikan global sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat mereka.

Mereka menyokong inisiatif terkini KPM ini dengan menyediakan akses khas kepada sistem dan aplikasi-aplikasi pendidikan serta membekalkan idea serta modul-modul pembelajaran.

Penyertaan ketiga-tiga gergasi digital terkemuka ini sebagai rakan stategik membuktikan KPM kini lebih terbuka dalam penggunaan sebarang teknologi pembelajaran.

Google menawarkan pakej G-Suite for Education yang terbukti sebagai sebagai satu ekosistem pembelajaran online terbaik berasaskan perkomputeran awan (cloud computing).

Microsoft pula menawarkan alternatif kepada aplikasi daripada Google, manakala Apple menawarkan sumber pembelajaran berasaskan kreativiti kepada guru dan pelajar.

4. Disokong oleh pelbagai rakan dalam penyediakan kandungan DELIMa

KPM menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti MDEC, Digi, UNICEF, ASTRO dan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) untuk membekalkan kandungan pembelajaran kepada para guru dan pelajar.

Sebagai contoh, PNM menawarkan beribu-ribu e-buku percuma kepada guru dan pelajar, MDEC menyediakan kandungan pembelajaran bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi manakala DIGI pula menyediakan modul Keselamatan Siber.

Banyak lagi rakan akan menyediakan kandungan pembelajaran di platform ini pada masa hadapan.

5. Menawarkan ruang kerjasama dengan lebih ramai pihak

Antara budaya baharu yang ingin diwujudkan adalah memberi demokrasi kepada pembelajaran, memantapkan kemahiran pelajar untuk keperluan masa hadapan serta pembangunan komuniti dengan galakan perkongsian kepakaran dan kemahiran.

Oleh itu, berdasarkan sesi pelancaran platform DELIMa sebentar tadi, KPM dilihat telah membuka ruang kerjasama kepada lebih ramai pihak dalam usaha menyokong ekosistem pembelajaran di Malaysia.

6. Memperkasa perkongsian idea daripada guru

DELIMa merupakan platform perkongsian dan kolaborasi yang menyediakan ruang untuk para guru mengetengahkan idea-idea dalam pendidikan. Oleh itu, mereka menyediakan platform yang dikenali sebagai Ruang Ilmu menerusinya.

KPM mempelawa para guru untuk berkongsi sebarang kandungan pendidikan menerusi halaman khas yang disediakan menerusi platform ini. Ini untuk mengalakkan guru berkongsi sumber pembelajaran serta membolehkan guru menyokong antara satu sama lain.

Ruang Ilmu akan dipromosikan sebagai satu platform utama perkongsian guru.

Kesimpulannya, DELIMa merupakan satu inisiatif yang dibangunkan KPM untuk menawarkan pelbagai aplikasi dan perkhidmatan secara digital.

Ianya akan memudahkan guru dan pelajar belajar dengan penawaran pengalaman penggunaan platform digital secara tunggal untuk pelbagai perkara.

KPM juga berkerjasama dengan pelbagai rakan dalam penyediaan kandungan pendidikan untuk diakses atau dipautkan menerusi platform pembelajaran maya ini.

Berikut merupakan video penuh pelancaran inisiatif DILEMa KPM untuk anda ikuti.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BKoqJ3fvH1k&feature=emb_logo

Sumber : https://cikgusiber.com/platform-pembelajaran-delima-kpm/