Pendidikan Sivik

Pendidikan Sivik

Pendidikan Sivik bermatlamat untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global dengan berfokus kepada literasi sivik dan amali sivik.  Pendidikan sivik ini dilaksana dan diperkasakan secara bersepadu serta holistik melalui perhimpunan sekolah, kurikulum, kokurikulum dan pelbagai aktviti atau program sekolah. 

Panduan serta bahan sokongan pelaksanaan Pendidikan Sivik di Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah boleh dimuat turun menerusi pautan berikut:

MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

MODUL EXEMPLAR PENDIDIKAN SIVIK (KURIKULUM)

AMALAN NILAI MURNI DAN PENDIDIKAN SIVIK