Program Transformasi Sekolah 2025

Program Transformasi Sekolah 2025

Program Transformasi Sekolah 2025

Connecting The Dots…’
YBhg. Datuk Dr. Amin Bin Senin

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 
Kementerian Pendidikan Malaysi

Bil Tajuk      Muat Turun     
1 Connecting The Dots… Muat Turun

 

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui

  • Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPC TERBAIK
  • MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan
  • Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN dengan mengutamakan kemenjadian murid