PROJEK KOMUNITI : Program Pemerkasaan Pembelajaran STEM, Anjuran Pusat Pengajian Ilmu Universiti Sains Malaysia

PROJEK KOMUNITI : Program Pemerkasaan Pembelajaran STEM, Anjuran Pusat Pengajian Ilmu Universiti Sains Malaysia

Tarikh : 7 Jun 2024

Hari : Jumaat

Tempat : Dewan Haji Ismail Hashim