VISI

Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara

sebagai pusat maklumat dan pusat pembelajaran

untuk semua warga menuju ke alaf baru.

 

MISI

Meningkatkan keupayaan Pusat Sumber SMK Sungai Ara

sebagai pemangkin teknologi maklumat di sekolah dan

membina budaya ilmu serta melahirkan warga yang

berketrampilan dan celik maklumat.