SMK Sungai Ara Sekolah Transformasi

SMK Sungai Ara Sekolah Transformasi

Sekolah Transformasi

Mesyuarat Majlis Ekonomi pada 19 Februari 2015 telah meluluskan pelaksanaan Program Sekolah Transformasi (PRESTASI) di 100 buah sekolah menengah dan rendah di seluruh negara. SMK Sungai Ara merupakan salah satu daripada lima buah sekolah di Pulau Pinang yang terpilih menjadi Sekolah Transformasi.

Sekolah Transformasi merupakan satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna. Program ini akan disokong dengan kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Pelaksanaan program ini turut melibatkan Rakan ELIT daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institut Aminudin Baki (lAB), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Pengetua, Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran sekolah yang terlibat.

Objektif Penubuhan PreSTasi
Objektif ST

Perbezaan Sekolah Transformasi dan Sekolah Amanah
Perbandingan Struktur ST

100 ST